Personvern kan være enklere enn du tror.
Følg med!

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Jeg vil
Hvordan kan vi hjelpe deg? Jeg…NO

Personvern på en enkel måte

For de fleste bedrifter, organisasjoner og kommuner ligger personvern utenfor deres kjernekompetanse. Det er her vi kan bidra. Gjennom tett samarbeid med jurister og eksperter på personvern har vi utviklet en nettbasert produktportefølje som hjelper dere med å følge ny personopplysningslov. Både gjennom digital kunnskapsdeling, utdanning, og praktiske verktøy spesielt tilpasset kravene til dokumentasjon og kontroll i GDPR.  Se på oss som en trygg ledsager gjennom personvernjungelen

Draftit-privacy-girl-looking-solution-compliance (1)

Er du på ville veier? Følg vår metodikk for personvern

Step 1 - Etabler

Etabler først en strategi på ledelsesnivå, et team som kan kartlegge og implementere nødvendige endringer og sørg for kunnskap om personvern på tvers av virksomheten. Ansvarlig håndtering av personopplysninger bør bli en del av deres kultur. Arbeidet med å etterleve GDPR er ikke en enkelthendelse men krever langsiktig planlegging og oppfølging.

Les mer »

Privacy Evaluation

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

PRIVACY E-LEARNING

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk eller importer kurset til eget LMS.

Step 2 - Kartlegg

Kartlegg alle behandlinger av personopplysninger i en protokoll og hvilket ansvar og roller virksomheten har for hver av disse. Skap samtidig en oversikt over dokumentasjon, dataflyt, systemer, rutiner og nøkkelpersoner. Kartleggingen danner også grunnlag for en juridisk gap-analyse.

Les mer »

PRIVACY RECORDS

Applikasjonen som hjelper deg med å skape den obligatoriske protokollen over behandlinger av personopplysninger, iht Art.30 GDPR. Samarbeid om å kartlegge og dokumentere i ett system.

PRIVACY EVALUATION

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 3 - Beskytt

Individets integritet skal stå i fokus når man behandler personopplysninger. Sørg for at du har et gyldig behandlingsgrunnlag for hver behandling og at dere tilfredsstiller registrertes rettigheter og friheter. Gjennomsiktighet er et viktig prinsipp som krever ekstra fokus på blant annet klar og tydelig informasjon til individene.

Les Mer »

PRIVACY EXPERT

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

PRIVACY EVALUATION

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 4 - Implementer

Alle virksomheter må kunne dokumentere at de følger loven i praksis og at prinsippet om ansvarlighet oppfylles. Implementering av nødvendige rutiner og retningslinjer, databehandleravtaler og personvernerklæringer vil være viktige tiltak. Sørg for implementere konsekvensbedømminger (DPIA) og protokoll over behandlinger.

Les Mer »

PRIVACY EXPERT

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

PRIVACY DPIA

Når dere må gjennomføre en konsekvensvurdering er ill help you decide if your organisation needs to carry out a DPIA, help you perform one when necessary and document the results.

Step 5 - Sikre

Alle virksomheter må sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene som behandles. Det er viktig å forhindre sikkerhetsbrudd. Dette kan foregå gjennom organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak, inkludert privacy by design og default, og sist men ikke minst gode rutiner for avviksrapportering.

Les Mer »

PRIVACY EXPERT

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, Q&As og ordlister.

PRIVACY E-LEARNING

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Step 6 - Forvalt

Personvernforordningen legger stor vekt på evnen til å vise at man følger loven. Forvalt personvernet på en strukturert måte og dokumenter arbeidet. Sørg for å holde god oversikt over styrker og svakheter gjennom revisjon og målinger. Følger dere persovnernprinsippene? Vellykket forvaltning vil bidra til å bygge en solid personvernkultur i organisasjonen.

Les Mer »

PRIVACY E-LEARNING

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern, enten via vårt standard grunnkurs eller tilpassede versjoner etter deres eget ønske. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

PRIVACY EVALUATION

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Produktene er enkle å bruke og har et godt juridisk fundament. Dette gir god veiledning når man arbeider med personvern. Det er viktig både for oss og våre medlemsbedrifter å ha kontroll på GDPR og dokumentasjonen på plass. Draftit Privacy sine applikasjoner hjelper oss med dette.

Carsten Gunnarstorp
Daglig leder og advokat i NORDMA

client logo