Med oss kvalitetssikrer du personvernarbeidet og forbereder deg til GDPR

La oss fortelle deg hvordan

Verktøy og digital kompetanse for korrekt håndtering av personopplysinger

Vi brenner for å gjøre regeletterlevelse til en enkel og naturlig del av virksomhetens arbeid. Fokuset på å beskytte individets integritet har økt i takt med digitaliseringen av samfunnet. Både offentlige organer, organisasjoner og bedrifter må håndtere personopplysninger korrekt etter nye lovkrav.

En vellykket tilpasning til ny personopplysningslov og GDPR innebærer også at virksomheten utnytter muligheten til å skape seg konkurransefordeler. Våre produkter både kvalitetssikrer og effektiviserer det nødvendige personvernarbeidet.

Privacy Expert
Privacy Evaluation
Privacy E-learning
Privacy Records