Software that simplifies GDPR compliance I Draftit Privacy

Personvern kan være enklere enn du tror.
Følg med!

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Jeg vil
Hvordan kan vi hjelpe deg? Jeg…NO

Hvordan vi hjelper virksomheter og kommuner

Utdanning

Utdanning

Nettkurs
Workshops
Bedriftsinterne kurs

left-arrow
right-arrow

Tjenester

Tjenester

Onboarding
Konsulent
Rådgivning - Revisjon
DPO as a service

Draftit Privacy Personvernløsning er en digital plattform for innføring,
gjennomføring og forvaltning av den nye personvernforordningen 

Personvern på en enkel måte

For de fleste bedrifter, organisasjoner og kommuner ligger personvern utenfor deres kjernekompetanse. Det er her vi kan bidra. Gjennom tett samarbeid med jurister og eksperter på personvern har vi utviklet en nettbasert produktportefølje som hjelper dere med å følge ny personopplysningslov. Både gjennom digital kunnskapsdeling, utdanning, og praktiske verktøy spesielt tilpasset kravene til dokumentasjon og kontroll i GDPR.  Se på oss som en trygg ledsager gjennom personvernjungelen

Draftit-privacy-girl-looking-solution-compliance (1)
gdpr

Test din GDPR status her!

Ta testen og finn ut hvordan din bedrift ligger an i forhold til å etterleve kravene.

Er du på ville veier? Følg vår metodikk for personvern

Step 1 - Etabler

Etabler først en strategi på ledelsesnivå, et team som kan kartlegge og implementere nødvendige endringer og sørg for kunnskap om personvern på tvers av virksomheten. Ansvarlig håndtering av personopplysninger bør bli en del av deres kultur. Arbeidet med å etterleve GDPR er ikke en enkelthendelse men krever langsiktig planlegging og oppfølging.

Les mer »

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk eller importer kurset til eget LMS.

Step 2 - Kartlegg

Kartlegg alle behandlinger av personopplysninger i en protokoll og hvilket ansvar og roller virksomheten har for hver av disse. Skap samtidig en oversikt over dokumentasjon, dataflyt, systemer, rutiner og nøkkelpersoner. Kartleggingen danner også grunnlag for en juridisk gap-analyse.

Les mer »

Privacy Utdanning

Applikasjonen som hjelper deg med å skape den obligatoriske protokollen over behandlinger av personopplysninger, iht Art.30 GDPR. Samarbeid om å kartlegge og dokumentere i ett system.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 3 - Beskytt

Individets integritet skal stå i fokus når man behandler personopplysninger. Sørg for at du har et gyldig behandlingsgrunnlag for hver behandling og at dere tilfredsstiller registrertes rettigheter og friheter. Gjennomsiktighet er et viktig prinsipp som krever ekstra fokus på blant annet klar og tydelig informasjon til individene.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 4 - Implementer

Alle virksomheter må kunne dokumentere at de følger loven i praksis og at prinsippet om ansvarlighet oppfylles. Implementering av nødvendige rutiner og retningslinjer, databehandleravtaler og personvernerklæringer vil være viktige tiltak. Sørg for implementere konsekvensbedømminger (DPIA) og protokoll over behandlinger.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

Privacy Kartlegging

Når dere må gjennomføre en konsekvensvurdering er ill help you decide if your organisation needs to carry out a DPIA, help you perform one when necessary and document the results.

Step 5 - Sikre

Alle virksomheter må sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene som behandles. Det er viktig å forhindre sikkerhetsbrudd. Dette kan foregå gjennom organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak, inkludert privacy by design og default, og sist men ikke minst gode rutiner for avviksrapportering.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, Q&As og ordlister.

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Step 6 - Forvalt

Personvernforordningen legger stor vekt på evnen til å vise at man følger loven. Forvalt personvernet på en strukturert måte og dokumenter arbeidet. Sørg for å holde god oversikt over styrker og svakheter gjennom revisjon og målinger. Følger dere persovnernprinsippene? Vellykket forvaltning vil bidra til å bygge en solid personvernkultur i organisasjonen.

Les Mer »

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern, enten via vårt standard grunnkurs eller tilpassede versjoner etter deres eget ønske. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Det har aldri vært lettere å protokollføre behandlinger eller utdanne personal. Produktene hjelper meg med å strukturere personvernet på en morsom måte. Det er trygt å vite at kunden kan legge frem nødvendig dokumentasjon. Jeg kan også skape fine rapporter til ledelsen som raskt illustrerer alt arbeidet som er lagt ned for å etterleve GDPR.

Erica Forsmark, DPO
Atvexa

client logo

Draftit Privacy sparer meg for dyrebar tid. Jeg kan nå delegere oppgaver uten å miste kontroll eller oversikten over personvernet. Alle kan bidra fordi det er så mange gode og enkle forklaringer på ellers vanskelig jus. Dette har også økt kunnskapsnivået i hele bedriften.

Catherine Borgkvist, HR Manager
Inyett

client logo

Verktøyet er brukervennlig og kostnadseffektivt - supert for samarbeid! Blir vi tatt ut til inspeksjon føler jeg meg trygg på at vi har gjort en solid jobb for å etterleve loven og kan vise frem dette.

Thomas Torjusen Media og IT Sjef
Norsk Toppfotball

client logo

Vi ble positivt overrasket over hvor lett det var å få oversikt over behandlingene våre og alle systemer, prosesser og enheter hvor vi håndterer personopplysninger.

Jan Häggkvist, Consultant
Din Bil

client logo