Customer Reference - Anniken Øiestad - Draftit Privacy Skip to content

Vi har snakket med

Anniken
Anniken Øiestad

Prosjektleder i Cappelen Damm AS

For Cappelen Damm er Draftit Privacy et system som gir oss trygghet på at vi jobber med personvern på en god og systematisk måte, og at vi kan dokumentere arbeidet vårt.

Behovet

Cappelen Damm har hatt stor fokus på personvern og IT sikkerhet før GDPR ble noe «alle» måtte forholde seg til. Men i arbeidet med GDPR, hvor særlig
kartlegging av behandlingsaktiviteter er viktig, skjønte vi raskt at det ville være fornuftig å ha et system hvor dette kunne dokumenteres og ikke minst hentes ut i rapporter. Forlaget har 350 ansatte, mange kunder og bidragsytere. Det er en stor jobb å få systematisert hvilke personopplysninger vi behandler, i hvilke systemer lagrer vi personopplysninger, hvorfor innhenter vi opplysninger og hvordan sikrer vi disse opplysningene. Derfor så vi etter en løsning som ville bidra til at vi kunne jobbe effektivt og på en korrekt måte med alt som knyttes til personvern.

cappelen damm
Draftit Privacy

Hvorfor valgte dere Draftit Privacy?

I forbindelse med innføring av GDPR, kom det stadig henvendelser fra eksterne som kunne tilby gull og grønne skoger. Vi brukte en del tid internt for å se på våre reelle behov. Drafit Privacy henvendte seg til oss på det riktige tidspunktet, så sa vi ja til et møte. Selgerne deres var jordnære, informative og presentasjonen de hadde ga korte og konsise svar. Vi fikk tilgang til en demovariant og da mulighet til å teste litt før vi aksepterte tilbudet. Det har vi ikke angret på. I tillegg har vi fått rask og god hjelp i oppstartsfasen, både for å sette opp egne maler og generelt gode svar på våre spørsmål.

Hvordan benytter dere våre løsninger?

Vi startet for fullt med å registrere alle behandlingsopplysninger høsten 2019. Her er det lagt ned en stor jobb fordi det krever full systemgjennomgang, beskrivelse av rutiner, hvilke tekniske og organisatoriske tiltak vi har etc. Så har vi startet arbeidet med internkontroll. Her har vi bare testet ut løsningen da den formelle internkontrollen vil skje i løpet av 1. kvartal 2020. Det er ledelsen i Cappelen Damm som har ansvaret for gjennomføringen. I tillegg må vi for enkelte av våre behandlingsaktiviteter gjennomføre en DPIA.

benytter
Draftit Privacy

Hva er de største fordelene ved Draftit Privacy sine løsninger?

Da vi fikk presentert løsningen første gang, satt vi igjen med en følelse av at dette var et gjennomtenkt system, hvor alle delene henger sammen og gir et godt resultat. Det er brukervennlig, dere utvikler stadig noe nytt samt forbedrer eksisterende løsning. For Cappelen Damm er Draftit Privacy et system som gir oss trygghet på at vi jobber med personvern på en god og systematisk måte, og at vi kan dokumentere arbeidet vårt.

Ta kontakt med Draftit Privacy for en helt uforpliktende prat!

Kundeferanser form

Få gratis nyhetsbrev med artikler, produkttips og eventer

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen