Customer Reference - Beathe Andreassen - Draftit Privacy Skip to content

Vi har snakket med

Beathe
Beathe Andreassen

Kvalitetsrådgiver i Karmøy kommune

Etter vi fikk presentert de ulike løsningene på markedet så var valget enkelt. Draftit Privacy både inneholdt de kravene vi satte til en slik løsning og var i tillegg intuitivt.

Behovet

Vi så at vi ikke hadde gode nok verktøy for å skaffe oss tilfredsstillende oversikt over våre behandlinger ift kravene i forordningen.

Karmoy KOMMUNE
Draftit Privacy

Hvorfor valgte dere Draftit Privacy?

Vi sjekket markedet for ulike leverandører som kunne dekke våre behov, og tok kontakt med de vi mente kunne levere et produkt som vi mente ville kunne hjelpe oss å få oversikt over våre behandlingsaktiviteter. Etter vi fikk presentert de ulike løsningene på markedet så var valget enkelt. Draftit Privacy både inneholdt de kravene vi satte til en slik løsning og var i tillegg intuitivt.

Hvordan benytter dere våre løsninger?

Vi startet med Records ettersom vi måtte skaffe oss oversikt over hvilke behandligsaktiviteter vi har i kommunen. Vi har fortsatt et stykke igjen før vi kan si at vi har en fullstendig protokoll over alle våre behandlinger – men vi er på god gang.

I tillegg har vi DPIA og Evaluation. Disse er vi i startfasen, men har en økt bruk av DPIA modulen. Denne er vi veldig fornøyd med ettersom den forenkler og tydeliggjør (med gode spørsmål) konsekvensvurderingen.

Jeg gleder meg spesielt til å ta mer aktiv bruk av Evaluation for å få gjort samsvarsvurdering av organisasjonens etterlevelse av regelverket.

benytter
Draftit Privacy

Hva er de største fordelene ved Draftit Privacy sine løsninger?

  • I min rolle så er det at jeg kan lett få oversikt over hvilke behandlinger kommunen gjør med personopplynsingene.
  • Vårt PVO kan lett innehente de opplysningene han er på jakt etter.
  • Vi kan hente ut gode oversikter over hvor vi behandler visse typer opplysninger.
  • Digitalt verktøy for både kartlegging og vurdering av risiko.
  • Moduler som «snakker sammen», slipper dobbeltføring.
  • Skaper bedre oversikt over hvor «skoen trykker».

Ta kontakt med Draftit Privacy for en helt uforpliktende prat!

Kundeferanser form

Få gratis nyhetsbrev med artikler, produkttips og eventer

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen