Customer Reference - Ingebjørg Solvig - Draftit Privacy Skip to content

Vi har snakket med

ingebjørg
Ingebjørg Solvig

Personvernombud i Sola Kommune

Jeg synes løsningen er veldig ryddig. Det er lett å slå opp, lett å bevege seg rundt og jeg får god oversikt.

Dialogen med Draftit Privacy har vært veldig god, jeg sender spørsmål og får raskt svar, og blir ellers fulgt opp godt hele veien.

Behovet

Vi begynte excel og database, men det var mye arbeid. Vi forsto at vi enten måtte bygge opp noe selv eller søke etter verktøy. Vi hadde behov for å kunne kartlegge behandlingr, føre gode protokoller og få orden i eget hus. Da vi kontaktet Draftit ble vi møtt med en positiv innstilling, og de svarte ja på mange av våre forespørsler. Vi har også hatt god dialog på å utvikle verktøyene sammen, slik at de blir mer tilpasset kommuner

Sola Kommune
Draftit Privacy

Hvorfor valgte dere Draftit Privacy?

Vi valgte Draftit fordi vi synes deres løsning og kompetanse best matchet våre behov. Vi snakkes også med nabokommunene, og så på det som en fordel at vi hadde samme system. Derfor har vi og flere nabokommuner, blant annet Sandnes, Hjelmeland og Gjesdal, valgt Draftit.

Hvordan benytter dere våre verktøy?

Vi bruker Privacy Records til å registrere behandlinger. Deler av min jobb som personvernombud er å ansvarliggjøre nøkkelpersoner innen ulike områder i kommunen, slik at de registrerer behandlinger innenfor sitt området.

Vi bruker også verktøyene til å ta ut rapporter. Vi har delt inn i fire rapporter, slik at vi har en egen for områdene helse og sosial, oppvekst og kultur, samfunnsutvikling og interne staber. Rapportene fungerer godt, og jeg har vært med og gi input på hvordan jeg ønsker disse.

Vi har begynt med DPIA og gjennomført noen. I tillegg bruker vi Privacy expert som oppslagsverk av og til når vi trenger veiledning.

benytter
Draftit Privacy

Hva er de største fordelene ved Draftit Privacy sine løsninger?

Jeg synes løsningen er veldig ryddig. Det er lett å slå opp, lett å bevege seg rundt og jeg får god oversikt. Jeg liker også godt at det er en god og enkel tilgangsstyring, slik at jeg kan velge hvem som skal ha tilgang til hva, da ikke alle trenger systemtilgang. Jeg har for eksempel gitt kommunalsjefer og ledere lesetilgang, slik at de kan gå inn og få den oversikten de trenger.

Dialogen med Draftit Privacy har vært veldig god, jeg sender spørsmål og får raskt svar, og blir ellers fulgt opp godt hele veien.

Ta kontakt med Draftit Privacy for en helt uforpliktende prat!

Kundeferanser form

Få gratis nyhetsbrev med artikler, produkttips og eventer

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen