Customer Reference - Kristina Keser Bakken - Draftit Privacy Skip to content

Vi har snakket med

Kristina
Kristina Keser Bakken

Head of Corporate Development i NutraQ

Basert på vår selskapsstruktur hadde vi behov for noe mer enn bare et system. Sammen med Draftits dyktige rådgiver har vi fått kyndig veiledning og etablert en levende protokoll.

Behovet

Med innføring av en felles retningslinje for håndhevelse av personopplysninger i alle land innenfor EU, så vi raskt at vårt selskap hadde behov for ekspertise for å etablere en protokoll. Som medlemmer i en bransjeorganisasjon fikk vi tips om Draftit Privacy og deres Privacy Records.

Med mange selskap i ulike land som hver seg har ulik praksis for etterlevelse av GDPR, i tillegg til mange ulike aktiviteter, falt valget på Privacy Records, og det har vi ikke angret på.

nutraQ
Draftit Privacy

Hvorfor valgte dere Draftit Privacy?

Vi hadde sett på ulike løsninger om hvordan vi kunne etablere en protokoll som ville tilfredsstille våre behov. Basert på vår selskapsstruktur hadde vi behov for noe mer enn bare et system. Sammen med Draftits dyktige rådgiver har vi fått kyndig veiledning og etablert en levende protokoll.

Det at Draftit sammen med advokater hadde definert spørsmål som gjorde kartleggingen enklere gav oss en trygghet om at vi hadde valgt rett leverandør.

Hvordan benytter dere våre løsninger?

Vi jobber kontinuerlig med Records ved at vi har opprettet en primær kontakt som er ansvarlig for å holde alle aktivitetene oppdatert. Dette fordrer også at underliggende rutiner og prosedyrer er i tråd med praksisen.

Ved innføring av årlig revisjon av protokollen har dette tvunget oss til å jobbe jevnt gjennom hele året for å sikre Compliance.

benytter
Draftit Privacy

Hva er de største fordelene ved Draftit Privacy sine løsninger?

Enkel og brukervennlig løsning med mulighet for tilpasninger etter behov.

Ta kontakt med Draftit Privacy for en helt uforpliktende prat!

Kundeferanser form

Få gratis nyhetsbrev med artikler, produkttips og eventer

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen