Customer Reference - Lars Erik - Draftit Privacy Skip to content

Vi har snakket med

Lars
Lars Erik Hermansen

Kommunalsjef i Ringsaker Kommune

Systemet har et grensesnitt som innebærer at man i virksomhetene fortsatt kan benytte alle eksisterende rutiner og systemer, slik at man slipper å bytte fagsystem eller ha dobbeltføring av rutiner. Draftit kan fremvise et volum av brukere og referansebakgrunn som sikrer løpende systemvedlikehold og utvikling.

Behovet

I forbindelse med imøtekommelse av kravene i GDPR, ønsket kommunen å anskaffe et IT-system for personvernforvaltning som var en standardisert løsning. Det var viktig med et system hvor utvikling og systemforvaltning ble ivaretatt over tid, men som samtidig ga mulighet for skreddersøm av kommunens unike behov.

ringsaker kommune
Draftit Privacy

Hvorfor valgte dere Draftit Privacy?

Ringsaker kommune valgte å gjennomføre en anskaffelsesprosess gjennom anbud med forhandlinger. Draftit vant anbudet basert på en samlet vurdering av pris, ytelse og kvalitet. Oppsummert scoret Draftit best på strukturert oversikt over status på og tilgang til dokumentasjon av rutiner, prosesser, opplæring og rapporter for etterlevelse på Personvernfordringens krav. Systemet har også et grensesnitt som innebærer at man i virksomhetene fortsatt kan benytte alle eksisterende rutiner og systemer, slik at man slipper å bytte fagsystem eller ha dobbeltføring av rutiner. Videre, at systemet er spesielt tilpasset GDPR slik at kommunen selv slipper å designe egne løsninger, og at Draftit kan fremvise et volum av brukere og referansebakgrunn som sikrer løpende systemvedlikehold og utvikling.

Hvordan benytter dere våre løsninger?

Vi har utarbeidet en prosessplan som systemet støtter opp om og ivaretar gjennom:

 • Kartlegging av virksomhetenes behandlinger av personopplysninger, både på virksomhets- og overordnet nivå.
 • Identifiserer avvik og spesifisere oppfølgingsområder
 • Oppfølging innenfor de identifiserte områdene, herunder behov for å
  utarbeide dokumentasjon
 • Implementerer internkontrollen, herunder informasjons- og
  opplæringstiltak
 • System for regelmessig gjennomgang/revisjon for å sikre nødvendig
  justering/vedlikehold
 • Gjennom hele prosessen gir mulighet for E-læring med nettkurs for
  personvern med pedagogisk innhold og tester, med registrering og oversikt over hvem som har benytter systemet og gir dokumentasjon for at opplæring er gjennomført.
benytter
Draftit Privacy

Hva er de største fordelene ved Draftit Privacy sine løsninger?

Etter vår vurdering oppfyller systemet de forventninger vi har hatt ved anskaffelsen, samtidig som Draftit har møtt oss på en meget god måte når våre behov har utviklet eller endret seg underveis i prosessen.

Ta kontakt med Draftit Privacy for en helt uforpliktende prat!

Kundeferanser form

Få gratis nyhetsbrev med artikler, produkttips og eventer

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen

Bjørn