Customer Reference - Sigrun Homleid - Draftit Privacy Skip to content

Vi har snakket med

sigrun
Sigrun Homleid

Forhandlingssjef i Sandnes kommune

I forbindelse med innføringen av den nye forordningen, ønsket vi et system som kunne gi oss god oversikt. Vi visste at det fantes flere løsninger, og forhørte oss derfor med andre kommuner i nærheten rundt hva de hadde valgt og hvorfor.

Behovet

I forbindelse med innføringen av den nye forordningen, ønsket vi et system som kunne gi oss god oversikt. Vi visste at det fantes flere løsninger, og forhørte oss derfor med andre kommuner i nærheten rundt hva de hadde valgt og hvorfor.

behovet
Draftit Privacy

Hvorfor valgte dere Draftit Privacy?

Vi fikk innspill fra en kommune i nærheten om at de hadde valgt Draftit, og da var vi også flere andre kommuner som valgte det samme. Vi tenker at det er flere fordeler med at flere kommuner velger det samme, fremfor at vi sitter på hvert vårt system. For det første blir det lettere å samarbeide, og for det andre kan vi ha anledning til å utvikle systemet i en retning som gjør at det blir mer tilpasset kommuner. Vi føler at dette har vært tilfellet med Draftit. Våre tilbakemeldinger har blitt hørt, slik at vi har fått et system som er bedre tilpasset oss.

Hvordan benytter dere våre verktøy?

Vi har Privacy E-learning og Privacy Records. E-learning er for å sikre opplæringen i organisasjonen. Dette er noe vi har som et tilbud i vårt kompetansesenter til ledere og medarbeidere i organisasjonen som trenger innføring i GDPR.

Privacy Records er vårt fagsystem hvor vi fører inn våre behandlinger. Vi har 150 behandlinger inne og jobber med å kvalitetssikre disse, slik at vi er sikre på at vi har alt vi trenger i forhold til hver behandling.

benytter
Draftit Privacy

Hva er de største fordelene med Draftit Privacy sine løsninger?

Før vi fikk Privacy Records, førte vi behandlingene inn i Excel. Med Draftit har vi langt bedre oversikt og alle behandlinger. Hver gang vi fører inn en behandling, så er det flere spørsmål som guider oss gjennom prosessen, noe som gir læring og er med på å sikre kvaliteten. Vi har oversikt over kontaktpersoner, og internkontrollen er bedre. Vi har hatt noen innspill til Draftit rundt hva som kan bli enda bedre, og der føler vi at vi har blitt hørt. Vi har også fått rask hjelp ved behov.

Ta kontakt med Draftit Privacy for en helt uforpliktende prat!

Kundeferanser form

Få gratis nyhetsbrev med artikler, produkttips og eventer

Jeg har lest og forstått personvernerklæringen