Din rolle - Draftit Privacy Skip to content

Vi gjør det enklere for deg å gjennomføre personvernarbeidet.

Uansett hvilken rolle du har i virksomheten har vi en applikasjon som kan støtte deg i ditt arbeid for å trygge personvernet og følge GDPR. Book en visning.

Vi løser det

Er du på jakt etter en håndbok å lene deg på når vanskelige spørsmål dukker opp fra ledelsen om personvern eller ser du etter et nettkurs  i GDPR? Kanskje leter du etter et verktøy for å føre protokoll over behandlingsaktiviteter eller behøver hjelp til å utføre konsekvensbedømminger raskt og riktig?

Vi kan hjelpe deg med alt dette og enda mer. Finn din tittel i menyen under og les mer om hvordan andre i samme situasjon har benyttet våre nettbaserte verktøy til å forenkle personvernet på arbeidet. Vi hjelper deg med å etterleve personopplysningsloven.

Draftit-privacy-computer-man-DPIA-GDPR

Applikasjoner for alle

Din makker for personvern

For deg som er personvernombud vil vår portefølje av nettbaserte verktøy effektivisere jobben. Ingen ønsker å kaste bort dyrebar tid på å tråle gjennom lover eller søke etter råd på nettet hver gang et spørsmål dukker opp. Baser deg heller på vår trofaste digitale håndbok for personvern, Privacy Expert. Når du har behov for å dokumentere personvernet for ledelsen gjennom rapporter og analyser kan du benytte, Privacy Evaluation. Siden du også har ansvar for å utdanne organisasjonen i GDPR gjør vi denne jobben enklere gjennom utdanningsplattformen, Privacy E-learning. Der kan du dokumentere kunnskapsnivået med rapporter og statistikk. Protokoll over behandlinger kan vi også hjelpe deg med via Privacy Records, og denne kan kombineres med vurdering av personvern-konsekvenser i Privacy DPIA. Les mer »

Det har aldri vært lettere å protokollføre behandlinger eller utdanne personal. Produktene hjelper meg med å strukturere personvernet på en morsom måte. Det er trygt å vite at kunden kan legge frem nødvendig dokumentasjon. Jeg kan også skape fine rapporter til ledelsen som raskt illustrerer alt arbeidet som er lagt ned for å etterleve GDPR.

Erica Forsmark, DPO
Atvexa

Hold deg og dine ansatte oppdatert på GDPR!

Rekrutteringsfirmaer og HR-avdelinger håndterer store mengder personopplysninger inkludert sensitiv data om både søkere, konsulenter og ansatte. Derfor er det også mye regler å forholde seg til med GDPR. Alt fra å ansette et personvernombud til å utdanne organisasjonen i personvern eller utarbeide interne rutiner for innsamling, lagring og sletting av opplysninger. Det kan gjelde intervjuprosesser, prestasjonsmålinger eller lønn og fraværsordninger. Da hjelper det å ha tilgang til en personvernhåndbok du kan stole på, slik som Privacy Expert, eller utdanningsplattformen Privacy E-learning. Vi hjelper deg med å lære bort på en morsom måte og holde oversikt over hvem som har bestått kursene til en hver tid. Les mer »

Draftit Privacy sparer meg for dyrebar tid. Jeg kan nå delegere oppgaver uten å miste kontroll eller oversikten over personvernet. Alle kan bidra fordi det er så mange gode og enkle forklaringer på ellers vanskelig jus. Dette har også økt kunnskapsnivået i hele bedriften.

Catherine Borgkvist, HR Manager
Inyett

Nettbaserte og kompatible applikasjoner

Er du ansvarlig for sikkerhet og systemdrift i virksomheten? Da vet du at å beskytte personopplysninger fra å komme på avveie og ta i bruk nye systemer under GDPR ikke er noen liten jobb. Vi har passet på å inkludere et helt eget kapittel om forskjellige sikkerhetstiltak for personvern i håndboken Privacy Expert. I Privacy Records kan du gjennom samarbeid enkelt kartlegge alle behandlinger dere gjør og hvilke sikkerhetsrutiner, systemer og applikasjoner de er tilknyttet. Den digitale protokollen kan styre brukertilganger og eksportere data på en enkel måte. Våre nettkurs i Privacy E-Learning, kan importeres til egne LMS eller håndteres online. Som fagspesialist må du helt sikkert bidra til risikovurderinger av behandlinger, og dette hjelper vi deg med ved at du besvarer spørsmål i Privacy DPIA. Les Mer »

Verktøyet er brukervennlig og kostnadseffektivt - supert for samarbeid! Blir vi tatt ut til inspeksjon føler ejg meg trygg på at vi har gjort en solid jobb for å etterleve loven og kan vise frem dette.

Thomas Torjusen Media og IT Sjef
Norsk Toppfotball

Moderne verktøy for moderne kunder

Ved hjelp av våre nettbaserte verktøy vil du bistå kunden med å selv opprettholde et ansvarlig personvern på lang sikt. Ditt bidrag som spesialist vil heve nivået på både kartlegging og implementering. Kunden vil behøve dokumentasjon og dette vil du enkelt kunne ta frem ved hjelp av gap-analyser i Privacy Evaluation, protokollføring i Privacy Records og risikovurderinger i Privacy DPIA samt statistikk over kursdeltakere i Privacy E-Learning. Flere jurister og konsulenter ønsker å anbefale våre produkter til sine kunder. Klikk her om du vil lese mer om våre partnersamarbeid. Les Mer »

Vi ble positivt overrasket over hvor lett det var å få oversikt over behandlingene våre og alle systemer, prosesser og enheter hvor vi håndterer personopplysninger.

Jan Häggkvist, Consultant
Din Bil

Er du på ville veier? Følg vår metodikk for personvern

Step 1 - Etabler

Etabler først en strategi på ledelsesnivå, et team som kan kartlegge og implementere nødvendige endringer og sørg for kunnskap om personvern på tvers av virksomheten. Ansvarlig håndtering av personopplysninger bør bli en del av deres kultur. Arbeidet med å etterleve GDPR er ikke en enkelthendelse men krever langsiktig planlegging og oppfølging.

Les mer »

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk eller importer kurset til eget LMS.

Step 2 - Kartlegg

Kartlegg alle behandlinger av personopplysninger i en protokoll og hvilket ansvar og roller virksomheten har for hver av disse. Skap samtidig en oversikt over dokumentasjon, dataflyt, systemer, rutiner og nøkkelpersoner. Kartleggingen danner også grunnlag for en juridisk gap-analyse.

Les mer »

Privacy Utdanning

Applikasjonen som hjelper deg med å skape den obligatoriske protokollen over behandlinger av personopplysninger, iht Art.30 GDPR. Samarbeid om å kartlegge og dokumentere i ett system.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 3 - Beskytt

Individets integritet skal stå i fokus når man behandler personopplysninger. Sørg for at du har et gyldig behandlingsgrunnlag for hver behandling og at dere tilfredsstiller registrertes rettigheter og friheter. Gjennomsiktighet er et viktig prinsipp som krever ekstra fokus på blant annet klar og tydelig informasjon til individene.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 4 - Implementer

Alle virksomheter må kunne dokumentere at de følger loven i praksis og at prinsippet om ansvarlighet oppfylles. Implementering av nødvendige rutiner og retningslinjer, databehandleravtaler og personvernerklæringer vil være viktige tiltak. Sørg for implementere konsekvensbedømminger (DPIA) og protokoll over behandlinger.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

Privacy Kartlegging

Når dere må gjennomføre en konsekvensvurdering er ill help you decide if your organisation needs to carry out a DPIA, help you perform one when necessary and document the results.

Step 5 - Sikre

Alle virksomheter må sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene som behandles. Det er viktig å forhindre sikkerhetsbrudd. Dette kan foregå gjennom organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak, inkludert privacy by design og default, og sist men ikke minst gode rutiner for avviksrapportering.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, Q&As og ordlister.

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Step 6 - Forvalt

Personvernforordningen legger stor vekt på evnen til å vise at man følger loven. Forvalt personvernet på en strukturert måte og dokumenter arbeidet. Sørg for å holde god oversikt over styrker og svakheter gjennom revisjon og målinger. Følger dere persovnernprinsippene? Vellykket forvaltning vil bidra til å bygge en solid personvernkultur i organisasjonen.

Les Mer »

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern, enten via vårt standard grunnkurs eller tilpassede versjoner etter deres eget ønske. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

La våre applikasjoner fjerne stresset med GDPR.