Informasjon du kan ta med deg.

Våre artikler kan du laste ned gratis slik at du kan lese deg opp på både grunnleggende og mer avanserte temaer innenfor personvern og bidra til at din virksomhet følger personopplysningsloven. Artiklene er skrevet i samarbeid med eksperter på GDPR. Unngå sikkerhetsbrudd og dårlig omdømme samtidig som du opparbeider en konkurransefordel.

Hva vil du vite mer om?

Filter:

Webinar
Delta på gratis webinar!

Delta på gratis webinar!

Få et innblikk i hvordan våre nettbaserte verktøy for personvern kan gjøre det enklere å utdanne ansatte i personvern, kartlegge behandling av personopplysniger, evaluere hvor compliant virksomheten er og minimere risiko ved behandlinger av personopplysninger.

Webinar

Delta på gratis webinar!

Få et innblikk i hvordan våre nettbaserte verktøy for personvern kan gjøre det enklere å
 • Forstå lovgivningen (Privacy Expert)
 • kartlegge behandling av personopplysniger (Privacy Records)
 • evaluere hvor compliant virksomheten er (Privacy Evaluation)
 • minimere risiko og personvernkonsekvenser (Privacy DPIA)

Hva vil du lære om i webinarene?

Hvert webinar vil i hovedsak ta for seg et av våre produkter med en live demonstrasjon og illustrere hvordan et nettbaser verktøy forenkler personvernarbeidet. Vi forklarer hvilke nyttige funksjoner som vil effektivisere din hverdag og hvilke lovkrav produktet ønsker å hjelpe deg med å etterleve. Vi presenterer også vår metodikk for arbeid med personvern utviklet i samarbeid med jurister og eksperter.

Velg emne og dato

November 20, 2018 2:00 pm
November 22, 2018 9:00 am
November 29, 2018 9:30 am
November 30, 2018 9:00 am
December 4, 2018 9:00 am
November 6, 2018 9:30 am

Skap en digital protokoll med Privacy Records og etterlev kravet i Artikkel 30, GDPR. Korrekt og rask opprettelse av en oversikt med alle dine behandlinger av personopplysninger. Kartlegg systemer, lovpålagt dokumentasjon og roller som databehandlere og behandlingsansvarlige. Forklaringer og referanser til loven gjør jobben mye enklere enn når du sitter med et regneark. La alle ansatte bidra til å få jobben gjort og kommuniser effektivt via aktivitetskalenderen i applikasjonen. Alltid oppdatert og klar til inspeksjon fra Datatilsynet.

Whitepaper
En intro til GDPR

En intro til GDPR

Hva handler egentlig GDPR om og hva er det jeg absolut må få med meg? Vi har laget et sammendrag om de viktigste punktene slik at du raskt kan sette deg inn i temaet. Du får også noen tips til viktige aktiviteter!

Whitepaper

En intro til GDPR

I dette sammendraget gjennomgår vi noen av hovedpunktene i den nye personvernforordningen (GDPR) som har lagt føringene for ny Personopplysningslov (2018). Vi gir deg oversikten over viktige begreper og krav. I tillegg får du 5 viktige tiltak du bør sette i gang brennkvikt for å etterleve regelverket. Fyll ut skjemaet og motta en gratis pdf-fil i din innboks.

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
Whitepaper
Hvordan føre protokoll over behandlinger?

Hvordan føre protokoll over behandlinger?

Få vite hvem som må føre protokoll over behandlingsaktiviteter, hvordan du oppretter og opprettholder en slik protokoll og hva den må og bør inneholde.

Whitepaper

Hvordan føre protokoll over behandlinger?

Alle behandlingsansvarlige, altså virksomheter som bestemmer målet og midlene for behandling av personopplysninger, er pålagt å holde en elektronisk protokoll etter Artikkel 30 GDPR. Dette er en viktig del av kartleggingsarbeidet og skaper grunnlaget for dokumentasjon som du må fremlegge ved tilsyn. Dette er ingen enkel oppgave. Vi bestemte oss derfor for å hjelpe deg med å forstå hva slik protokollføring innebærer i praksis og hvordan du kan passe på å gjøre riktig fra start av.  Less dette faktabladet og bli en personvernproff!

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
Whitepaper
Hva gjør en DPO?

Hva gjør en DPO?

Finn ut om og når du behøver et personvernombud, hvem det bør være og hvilket ansvar personen skal ha. Ja rett og slett hvordan rollen vil hjelpe virksomheten din med å følge personopplysningsloven.

Whitepaper

Hva gjør en DPO?

Mange private selskaper og alle kommuner er pålagt å ansette eller leie inn et personvernombud, også kalt DPO (Data Protection officer). Men hvilket ansvar innebærer egentlig en slik stilling? Og hvilke bedrifter er nødt til å skaffe seg en DPO? Hvem bør det i såfall være? Vi besvarer disse spørsmålene og mange fler i dette faktabladet. Les før ditt neste møte og del kunnskapen!

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
Whitepaper
En metodikk for vellykket personvern

En metodikk for vellykket personvern

Få oversikt over de sentrale oppgavene som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Fra å etablere styring og kunnskap, til kartlegging av personopplysninger, implementering av dokumentasjon og forvaltning og revisjon. Antakelig personvernombudets drømmeguide.

Whitepaper

En metodikk for vellykket personvern

Vi slo hodene sammen med en rekke eksperter på personvern, både jurister og konsulenter, for å lage en metodikk som veileder deg mot regeletterlevelse. Raskt gir programmet deg den nødvendige oversikten over kravene med GDPR og ny personopplysningslov. Vi har trukket frem de viktigste temaene du må fokusere på og tiltak som må gjennomføres i praksis for å følge loven på lang sikt. Steg for steg vil vil du lære om alle de viktigste temaene innenfor Personvern. Fra ledelse og styring, til implementering og forvaltning. Det er et utsøkt støttematerial for alle interne som GDPR forkjempere og bidragsytere med ansvar for personvern.

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.