Knowledge Bank Archive - Draftit Privacy

Informasjon du kan ta med deg.

Våre artikler kan du laste ned gratis slik at du kan lese deg opp på både grunnleggende og mer avanserte temaer innenfor personvern og bidra til at din virksomhet følger personopplysningsloven. Artiklene er skrevet i samarbeid med eksperter på GDPR. Unngå sikkerhetsbrudd og dårlig omdømme samtidig som du opparbeider en konkurransefordel.

Hva vil du vite mer om?

Filter:

Webinar
Konsekvensvurdering ifølge personvernloven, hvordan? (DPIA)

Konsekvensvurdering ifølge personvernloven, hvordan? (DPIA)

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.

Webinar

Konsekvensvurdering ifølge personvernloven, hvordan? (DPIA)

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.

Vurder konsekvenser av høyrisikobehandlinger
- Koble sammen protokollen med konsekvensvurdering for enkel oversikt
- Alltid oppdatert juridisk støtte
- Forenkle prosessen
- Samle vurderingene
- Skap en oversiktlig arbeidsflyt
- Visualiser risikoene
- Forhåndsvurder om det foreligger behov for en konsekvensvurdering, før den gjennomføres

Hva vil du lære om i webinarene?
Hvert webinar tar for seg vår produktplattform spesialtilpasset kommune og presenterer vår metodikk utviklet i samarbeid med eksperter for å etterleve GDPR over tid. Du får en live demonstrasjon av systemene og vi illustrerer hvordan nettbaserte verktøy forenkler personvernarbeidet. Du lærer hvilke nyttige funksjoner som vil effektivisere din hverdag og litt om bestemte lovkrav plattformen hjelper deg med å etterleve.

Slik behandler vi dine personopplysninger:
https://www.draftitprivacy.com/privacy-policy/

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

Velg emne og dato

September 25, 2019 9:00 am
Webinar
Innhenting og vedlikehold av behandlingsoversikten, få tips og råd fra Draftit

Innhenting og vedlikehold av behandlingsoversikten, få tips og råd fra Draftit

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.

Webinar

Innhenting og vedlikehold av behandlingsoversikten, få tips og råd fra Draftit

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.
De fleste organisasjoner har begynt med den sentrale oppgaven å skape en protokoll over behandlingsaktiviteter. En rekke spørsmålsstillinger og utfordringer dukker opp:
 • Fungerer Excel for dette?
 • Hva menes med kravene i artikkel 30 i praksis?
 • Hvilket nivå bør vi bruke i vår protokoll?
 • Hvem bør bidra til protokollen?
 • Hvordan kan vi samarbeide i vår organisasjon for å skape en "levende protokoll"?


Hva vil du lære om i webinarene?
Hvert webinar tar for seg vår produktplattform spesialtilpasset kommune og presenterer vår metodikk utviklet i samarbeid med eksperter for å etterleve GDPR over tid. Du får en live demonstrasjon av systemene og vi illustrerer hvordan nettbaserte verktøy forenkler personvernarbeidet. Du lærer hvilke nyttige funksjoner som vil effektivisere din hverdag og litt om bestemte lovkrav plattformen hjelper deg med å etterleve.

  Slik behandler vi dine personopplysninger:
https://www.draftitprivacy.com/privacy-policy/

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

Velg emne og dato

September 18, 2019 9:00 am
Webinar
Få kontroll på den langsiktige planen og etterlevelsen av personvernet

Få kontroll på den langsiktige planen og etterlevelsen av personvernet

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.

Webinar

Få kontroll på den langsiktige planen og etterlevelsen av personvernet

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene. Analyser og ta informerte og riktige valg i arbeidet, visualiser forbedring.
 • Hva er status i virksomheten
 • Hvor har virksomhetene god kontroll og hvor er det rom for forbedringer
 • Fokuser på de viktige oppgavene
 • Konkrete lister skapes med hva som gjøres for å utbedre svakheter
 • Samarbeid og deleger oppgaver
Hva vil du lære om i webinarene?
Hvert webinar tar for seg vår produktplattform spesialtilpasset kommune og presenterer vår metodikk utviklet i samarbeid med eksperter for å etterleve GDPR over tid. Du får en live demonstrasjon av systemene og vi illustrerer hvordan nettbaserte verktøy forenkler personvernarbeidet. Du lærer hvilke nyttige funksjoner som vil effektivisere din hverdag og litt om bestemte lovkrav plattformen hjelper deg med å etterleve.

Slik behandler vi dine personopplysninger:
https://www.draftitprivacy.com/privacy-policy/

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

Velg emne og dato

September 11, 2019 9:00 am
Webinar
Hvordan skape en møteplass for personvern i virksomheten

Hvordan skape en møteplass for personvern i virksomheten

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.

Webinar

Hvordan skape en møteplass for personvern i virksomheten

Lær på 30min hvordan våre nettbaserte verktøy og tjenester for personvern gjør det enkelt for virksomhetene.

Standard Personvern håndbok eller tilpasset løsning?

 • Håndbok som publiseringsløsning gir virksomheten mulighet til å bygge sine egne digitale flater for personvern
 • Tilgjengelig for alle i bedriften via f.eks. eksisterende intranett
 • Håndboken inkluderer kapitlene Guide, Personvernprogram, Lovverk, Dokument, FAQ, Ordliste
 • Administratorene kan enkelt tilpasse og legge til eget innhold
 • Personvernombudet har sin tilgang til spørsmålsservice til Draftit Privacy
 • Hele organisasjonen trekker i samme retning
 • La hele virksomheten bli kjent med arbeidet, spre alt fra kunnskap til dokumenter
 • Profiler og publiser med bedriftens logo, farger og grafiske profil
 • Nyhetsovervåking for å holde alle oppdatert
Hva vil du lære om i webinarene?
Hvert webinar tar for seg vår produktplattform spesialtilpasset kommune og presenterer vår metodikk utviklet i samarbeid med eksperter for å etterleve GDPR over tid. Du får en live demonstrasjon av systemene og vi illustrerer hvordan nettbaserte verktøy forenkler personvernarbeidet. Du lærer hvilke nyttige funksjoner som vil effektivisere din hverdag og litt om bestemte lovkrav plattformen hjelper deg med å etterleve.

Slik behandler vi dine personopplysninger:
https://www.draftitprivacy.com/privacy-policy/

Fill in the form and get this knowledge-packed PDF for free.

Velg emne og dato

September 5, 2019 9:00 am