Om oss - Draftit Privacy

Etterlev GDPR med nettbaserte og brukervennlige verktøy.

EU parliament_omgj

Når du skal følge reglene bør du få hjelp fra noen som kan dem.

Innsamling av personopplysninger er praktisk talt en nødvendighet for virksomheter i dag. Vi deler enorme mengder data med verden rundt og flere tjenester  baserer sin suksess på at de tilpasses kundene ved hjelp av slike data. Dette øker også risikoen for at personopplysninger kan komme på avveie og skade integriteten til individet det gjelder. Det ble derfor innført strengere og likere regler i hele EØS med GDPR, som skal forsikre oss om at ingen organisasjoner, bedrifter eller offentlige virksomheter bruker personopplysninger uten at de har lov til det. Bryter du reglene kan det medføre høye bøter, negativ presseomtale eller private søksmål

Vår ambisjon er å øke deres bevissthet om lovkravene gjennom veiledning og utdanning og samtidig hjelpe dere med å følge dem i praksis gjennom skreddersydde webverktøy. Jo mer kunnskap dere har jo mer verdifulle blir personopplysningene for deres virksomhet. Alle våre applikasjoner er designet for å hjelpe dere med å etablere og opprettholde samsvar med GDPR.

video

En familie av selskaper

Draftit Privacy er en av fire legal tech enheter i Draftit Group. Akkurat som oss, er våre søsterselskaper eksperter innenfor hvert sitt juridiske område. I tillegg til webverktøy for personvern tilbyr Draftit tjenester innenfor HR & Ledelse, Lønn og skatt, Skole og Sosial.

Vårt morselskap vokste frem som et resultat av et brennende ønske om å gjøre kunnskap om loven mer tilgjengelig for bedrifter slik at beslutninger kan tas på rett grunnlag. Vi gjør loven forståelig uten at du behøver å være jurist! Helst siden oppstart har vi arbeidet for at våre kunder skal føle at de alltid har en ekspert i rommet.

I 2003 ble Draftit sine tjenester løftet over til en nettbasert plattform, for å øke tilgjengeligheten ytterligere, slik at du alltid har ditt produkt i nærheten, enten det er på data mobil eller nettbrett.

Draftit HR ble lansert og senere Draftit Privacy. Gjennom de neste 10 årene åpnet bedriften en rekke kontorer i Norden, blant annet i Oslo og London.

Vi har hatt et tett samarbeid med jurister og eksperter på veien. Intet produkt har blitt lansert uten markedet eller deres tilbakemeldinger og rådgivning. Takket være denne strategien har vi i dag mer enn 80 000 fornøyde brukere av våre løsninger. Men vi lytter alltid til hvordan vi kan bli enda bedre.

Draftit-privacy-SchoolManagement-Privacy_Salariesandtaxation_hr_Leadership_2
cooperate

Jobbe hos oss?

I dag har vi ca 50 ansatte i Draftit, som alle er avgjørende for at våre private og offentlige kunder er fornøyde og har kontroll på lovverket. Hver gang vi utvider teamet med nye talenter er det for å ligge ett skritt foran. Vil du jobbe i et selskap hvor forandring er den eneste faste konstanten? Hvor du alltid kan vokse og lære noe nytt? Nøl ikke med å sende inn din søknad:

Finn ledige stillinger på vår LinkedIn side.

Er du på ville veier? Følg vår metodikk for personvern

Step 1 - Etabler

Etabler først en strategi på ledelsesnivå, et team som kan kartlegge og implementere nødvendige endringer og sørg for kunnskap om personvern på tvers av virksomheten. Ansvarlig håndtering av personopplysninger bør bli en del av deres kultur. Arbeidet med å etterleve GDPR er ikke en enkelthendelse men krever langsiktig planlegging og oppfølging.

Les mer »

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk eller importer kurset til eget LMS.

Step 2 - Kartlegg

Kartlegg alle behandlinger av personopplysninger i en protokoll og hvilket ansvar og roller virksomheten har for hver av disse. Skap samtidig en oversikt over dokumentasjon, dataflyt, systemer, rutiner og nøkkelpersoner. Kartleggingen danner også grunnlag for en juridisk gap-analyse.

Les mer »

Privacy Utdanning

Applikasjonen som hjelper deg med å skape den obligatoriske protokollen over behandlinger av personopplysninger, iht Art.30 GDPR. Samarbeid om å kartlegge og dokumentere i ett system.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 3 - Beskytt

Individets integritet skal stå i fokus når man behandler personopplysninger. Sørg for at du har et gyldig behandlingsgrunnlag for hver behandling og at dere tilfredsstiller registrertes rettigheter og friheter. Gjennomsiktighet er et viktig prinsipp som krever ekstra fokus på blant annet klar og tydelig informasjon til individene.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.

Step 4 - Implementer

Alle virksomheter må kunne dokumentere at de følger loven i praksis og at prinsippet om ansvarlighet oppfylles. Implementering av nødvendige rutiner og retningslinjer, databehandleravtaler og personvernerklæringer vil være viktige tiltak. Sørg for implementere konsekvensbedømminger (DPIA) og protokoll over behandlinger.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, spørsmål andre kunder lurer på og ordlister.

Privacy Kartlegging

Når dere må gjennomføre en konsekvensvurdering er ill help you decide if your organisation needs to carry out a DPIA, help you perform one when necessary and document the results.

Step 5 - Sikre

Alle virksomheter må sørge for at nødvendige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene som behandles. Det er viktig å forhindre sikkerhetsbrudd. Dette kan foregå gjennom organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak, inkludert privacy by design og default, og sist men ikke minst gode rutiner for avviksrapportering.

Les Mer »

Privacy Håndbok

La vår digitale personvernhåndbok veilede deg til å ta de riktige beslutningene. Les deg opp fra en trygg kilde ved å benytte søkemotoren og spar tid med maler i biblioteket, linker til lovreferanser, Q&As og ordlister.

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern. Enten via vårt standard grunnkurs eller gjennom spesialtilpassede versjoner. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Step 6 - Forvalt

Personvernforordningen legger stor vekt på evnen til å vise at man følger loven. Forvalt personvernet på en strukturert måte og dokumenter arbeidet. Sørg for å holde god oversikt over styrker og svakheter gjennom revisjon og målinger. Følger dere persovnernprinsippene? Vellykket forvaltning vil bidra til å bygge en solid personvernkultur i organisasjonen.

Les Mer »

Privacy Analyse

Bruk vår opplæringsplattform for å gi ansatte kunnskap om personvern, enten via vårt standard grunnkurs eller tilpassede versjoner etter deres eget ønske. Inviter kolleger ved et tastetrykk og dokumenter gjennomførelse med statistikk i administrasjonspanelet eller importer kurset til eget LMS.

Privacy Risikovurdering

Bruk denne applikasjonen for å gjennomføre en gap-analyse og prioritere oppgaver som må gjennomføres for å etterleve GDPR. Vi veileder deg ved å stille de riktige spørsmålene og anbefale tiltak med referanser til loven. Ved å sammenlikne avdelinger eller tidspunkter gir dette ledelsen et solid overblikk over hvordan virksomheten ligger ann og stadig forbedrer seg.