Personvernportal Kommune - Draftit Privacy Skip to content

Bli en foregangskommune innen personvern

Norske kommuner har hele Norges befolkning på kundelisten. Det er viktig at dere som kommune er foregangseksempler innen GDPR. Med vår komplette Personvernløsning får dere full kontroll.

Hvorfor Draftit Privacy sin personvernløsning til kommuner?

Kompetanse

Kompetanse og kunnskap ligger i løsningen

Veiledning, opplæring og kompetanse til å etterleve personopplysningsloven (GDPR) på en trygg og sikker måte, akkurat når du trenger det.

Oversikt over begreper og definisjoner i
personopplysningsloven.

Spar tid og ressurser

Spar tid og ressurser

Kostnadseffektiv løsning. Laget i samarbeid eksperter og jurister.

Velprøvd metode - brukes av over 250 kommuner.

bedriften

Vi hjelper kommuner gjennom hele prosessen

On boarding, brukeropplæring, systemtilpasninger, support, prosjektledelse, kompetanse, workshop.

Protokoll i Draftit Privacy

Med vår brukervennlige protokollmodul lager virksomheten en oversikt over alle eksisterende og nye behandlinger av personopplysninger i organisasjonen din. Modulen skaper mulighet for samarbeid i hele virksomheten – og tilpasses organisasjonsstrukturen.

 • Importer eksisterende protokoll fra Excel
 • Protokollmaler
 • Juridisk veiledning
 • Tildel oppgaver med frister
 • Tilpass protokollen etter din virksomhets behov
 • Tilgangsstyring på 4 nivåer
 • Rapporter i både Excel og PDF.
Laptop

Minimer risiko ved behandling

Vurderer virksomheten å gå i gang med ny behandling av personopplysninger eller bruke ny teknologi?

Skal du etterleve Artikkel 35 i GDPR om konsekvensbedømming må du vurdere de behandlinger som kan utgjøre en stor risiko i den hensikt å minimere
sannsynligheten for sikkerhetsbrudd.

Modulen gjør at det er lettere å forstå hvordan et prosjekt, system, produkt eller tjeneste kan ha innvirkning på personvernet og registrertes rettigheter.

 • Finn ut når en full DPIA er nødvendig - forhåndsvurder om det foreligger et behov for en konsekvensvurdering
 • Samle alle konsekvensvurderinger på et sted
 • Importerer beskrivelser fra protokollen til DPIA modulen
 • Dashboard og rapporter
dpia-laptop

Analyser virksomheten

Vil du vite hvordan organisasjonen ligger an i forhold til kravene som stilles i GDPR? Våre analyser gir virksomheten status og hjelper dere med
internkontrollen.

Svar på spørsmålene, les lovhenvisningene og forslag til tiltak, deleger og
dokumenter.

 • Dashboard
 • Rapporter
 • Organisasjonen kan analysere følgende områder:
  • GDPR – status i virksomheten
  • Informasjonssikkerhet
  • Databehandleres etterlevelse
  • Internkontroll – demonstrer etterlevelse av lovverket
laptop

Avvik

Avvik skjer. Derfor er det best å være forberedt ved å ha et verktøy for å vurdere konsekvens og omfang før avviket eventuelt meldes videre. Med Draftit Avvik dokumenteres alle meldte avvik og deres utfall

 • Avvik meldes enkelt fra alle ledd i organisasjonen
 • Rolle- og tilgangsstyring
 • Få oversikt over status på meldte avvik
Privacy Records

Personvernhåndbok

En portal som gir bedriften mulighet til å bygge sine egne digitale flater for
personvern

 • Velg mellom standard eller tilpasset Personvernhåndbok.
 • Administrator kan enkelt tilpasse eget innhold, profiler og Publisher med
  bedriftens logo, farger og grafiske profil. Kan tilgjengeliggjøres via bedriftens intranett.
 • Bibliotek med maler, utkast til databehandleravtaler, informasjonstester, rutiner og Polices.
 • FAQ, ofte stilte spørsmål og svar
 • Tilleggsfunksjon med “spør eksperten”
 • Ordbok, forklaringer på juridisk språkbruk, linker til regelverk.
Handbook

Alle kan forstå GDPR

Det hjelper ikke med sikre systemer hvis menneskene som håndterer dem ikke har god nok innsikt i personvernreglene. Personvernombudet og ledelsen er ansvarlige for å spre kunnskapen som behøves. 

Privacy E-learning er et smart verktøy for å lære bort kravene som følger av GDPR og raskt øke bevissthet rundt temaet.

 • Kursene er underholdende og pedagogiske på samme tid.
 • Som administrator kan du enkelt invitere deltakere, følge med på statistikk over kursdeltakere i panelet, sende ut diplom og dokumentere utdanningen.
 • Du kan tilpasse kurs til din virksomhet eller forskjellige avdelinger ved å velge spesifikke moduler i smarbeid med våre rådgivere. 
 • Trenger du et skreddersydd kurs hjelper vi gjerne til!
screen-image

I forbindelse med innføringen av den nye forordningen, ønsket vi et system som kunne gi oss god oversikt. Vi visste at det fantes flere løsninger, og forhørte oss derfor med andre kommuner i nærheten rundt hva de hadde valgt og hvorfor.

LES MER

Sigrun Homleid
Forhandlingssjef i Sandnes kommune

client logo