Prising - Draftit Privacy

En plattform. Mange muligheter.

Hvilke verktøy er viktigst for deg og din virksomhet? Book en gratis visning og finn ut hvordan dere kan få hjelp til å opprettholde personvernet.

Prising

START PERSONVERN

8.900,-

Oversikt og status

greenbox GAP-analyse

Rapport

Tiltak og veien videre

1 dags workshop med Draftit Privacy konsulent

DRAFTIT PERSONVERN

Fra 1833,- mnd.*

Alle funksjoner

greenbox Personvernhåndbok
greenbox Analyse
greenbox Kartlegging
greenbox Konsekvensvurdering

Løsning - Software as a Service-tjeneste

Kundestyrt brukeradministrasjon

Fritt antall adminstrasjonsbrukere

Fritt antall brukere

Supportpanel inkludert

12 mnd. binding *50 ansatte

SMART PERSONVERN

Fra 1408,- mnd.*

Funksjoner

greenbox Personvernhåndbok
greenbox Kartlegging

Løsning - Software as a Service-tjenesteKundestyrt brukeradministrasjonFritt antall adminstrasjonsbrukereFritt antall brukereSupportpanel inkludert

12 mnd. binding * 50 ansatte

TJENESTER

Fra 5.950/ dag

Hjelp gjennom hele prosessen

System tilpassinger

Brukeropplæring

Rådgivning - konsulent

Revisjon

Workshop

UTDANNING

Fra 983,- mnd*

Nettbasert opplæring

E-Learning grunnkurs personvern

E -Learning Infomasjonssikkerhetskurs

12 mnd. binding * 50 ansatte

START PERSONVERN

8.900,-

Oversikt og status

Analyse - med rapport

1 dags workshop med Draftit Privacy konsulent

Digital gap analyse
Tiltak og veien videre

Draftit Personvern

Fra 3083,- mnd *

Alle funksjoner - myGDPR

greenbox Kunnskapsportal
greenbox Analyse
greenbox Kartlegging
greenbox Konsekvensvurdering

Fritt antall adminstrasjonsbrukere

Fritt antall brukere

Supportportal inkludert

12 mnd. Binding *5000 innbyggere

Løsning - Software as a
Service-tjeneste
Kundestyrt brukeradministrasjon

UTDANNING

Fra 1400,- mnd *

Nettbasert opplæring

Håndbok

E-Learning grunnkurs personvern

E-Learning videregåendekurs personvern

E-Learning Infomasjonssikkerhetskurs

12 mnd. Binding *5000 innbyggere

Pedagogisk innhold
Integrer med LMS
Statistikk

TJENESTER

Fra 5.950/ dag

Hjelp gjennom hele prosessen

System tilpassinger

Brukeropplæring

Rådgivning - konsulent

Revisjon

Workshop

handshake-logo