Prising - Draftit Privacy Skip to content

En plattform. Mange muligheter.

Hvilke verktøy er viktigst for deg og din virksomhet? Book en gratis visning og finn ut hvordan dere kan få hjelp til å opprettholde personvernet.

Prising

START PERSONVERN

8.900,-

Oversikt og status

greenbox GAP-analyse

Rapport

Tiltak og veien videre

1 dags workshop med Draftit Privacy konsulent

DRAFTIT PERSONVERN

Fra 1833,- mnd.*

Alle funksjoner

greenbox Personvernhåndbok
greenbox Analyse
greenbox Kartlegging
greenbox Konsekvensvurdering

Løsning - Software as a Service-tjeneste

Kundestyrt brukeradministrasjon

Fritt antall adminstrasjonsbrukere

Fritt antall brukere

Supportpanel inkludert

12 mnd. binding *50 ansatte

SMART PERSONVERN

Fra 1408,- mnd.*

Funksjoner

greenbox Personvernhåndbok
greenbox Kartlegging

Løsning - Software as a Service-tjenesteKundestyrt brukeradministrasjonFritt antall adminstrasjonsbrukereFritt antall brukereSupportpanel inkludert

12 mnd. binding * 50 ansatte

TJENESTER

Fra 5.950/ dag

Hjelp gjennom hele prosessen

System tilpassinger

Brukeropplæring

Rådgivning - konsulent

Revisjon

Workshop

UTDANNING

Fra 983,- mnd*

Nettbasert opplæring

E-Learning grunnkurs personvern

E -Learning Infomasjonssikkerhetskurs

12 mnd. binding * 50 ansatte

START PERSONVERN

8.900,-

Oversikt og status

Analyse - med rapport

1 dags workshop med Draftit Privacy konsulent

Digital gap analyse
Tiltak og veien videre

Draftit Personvern

Fra 3083,- mnd *

Alle funksjoner - myGDPR

greenbox Kunnskapsportal
greenbox Analyse
greenbox Kartlegging
greenbox Konsekvensvurdering

Fritt antall adminstrasjonsbrukere

Fritt antall brukere

Supportportal inkludert

12 mnd. Binding *5000 innbyggere

Løsning - Software as a
Service-tjeneste
Kundestyrt brukeradministrasjon

UTDANNING

Fra 1400,- mnd *

Nettbasert opplæring

Håndbok

E-Learning grunnkurs personvern

E-Learning videregåendekurs personvern

E-Learning Infomasjonssikkerhetskurs

12 mnd. Binding *5000 innbyggere

Pedagogisk innhold
Integrer med LMS
Statistikk

TJENESTER

Fra 5.950/ dag

Hjelp gjennom hele prosessen

System tilpassinger

Brukeropplæring

Rådgivning - konsulent

Revisjon

Workshop

handshake-logo