En plattform. Mange muligheter.

Hvilke verktøy er viktigst for deg og din virksomhet? Book en gratis visning og finn ut hvordan dere kan få hjelp til å opprettholde personvernet.

Prising

Privacy Expert

Din guide i personvernjungelen

Fra 5900 kr/ År

LES MER

GDPR på et språk du kan forstå

EGENSKAPER:
Følg vår metodikk for personvern

Den digitale håndboken guider deg i mål steg for steg og tar deg gjennom de viktigste emnene du må ha kontroll på for å lykkes med personvernarbeidet. Stegene danner det ekspertene kaller et “privacy program” og hjelper deg med å både planlegge og iverksette aktiviteter samt opprettholde personvernet over tid. Håndboken linkes til det øvrige innholdet i produktet.

Rask og enkel tilgang til lovverket

Dersom du vil studere loven nærmere eller forstå hvor de forskjellige stegene kommer fra, kan du klikke på linkene i håndboken eller ordboken til GDPR eller Personopplysningsloven samt retningslinjer fra EU (EDPB).

Klar, ferdig, tilpass

Våre brukere setter stor pris på alle malene som er tilgjengelige i biblioteket. Her finner du utkast til databehandleravtaler, informasjonstekster, sjekklister og forklaringer og eksempler på viktig dokumentasjon innenfore personvern som rutiner og policies. Husk at en viktig del av å følge GDPR handler om å kunne dokumentere etterlevelsen.

Din eksperthjelp 24/7

Vi vet hva dere ofte lurer på og hvilke spørsmål som krever  enkle forklaringer som folk flest kan oppfatte uansett stilling. Derfor har vi samlet en rekke spørsmål og svar i en egen seksjon. Denne blir jevnlig oppdatert av våre eksperter.

Tilleggsfunksjonen “Spør Eksperten” kan bestilles ved ønske. Her kan du sende inn dine spørsmål direkte til våre eksperter!

Vi holder deg oppdatert

Hver gang det kommer viktige nyheter om personvern skriver vi en notis og deler med våre brukere. Ofte linker vi innholdet til forklaringer eller emner i håndboken slik at det blir enklere å oppfatte. Nå blir jo du en ekspert snart!

Unngå forvirring

Juridisk språkbruk kan være vanskelig å forstå. Usikker på hva prinsippet om dataminimering går ut på eller hva som menes med pseudonymisering? Du finner forklaringer på dette og masse annet med linker til regelverket.

Privacy E-Learning

Etabler bevissthet rundt personvern

Fra 9900 kr/ År

LES MER

Bygg en ansvarlig personvernkultur

EGENSKAPER:
Underholdende kursinnhold

Våre moduler er pedagogiske og underholdende på samme tid. Kursene kan gjennomføres på alt fra mobil til nettbrett. Personvern kan være gøy når det settes i en sammenheng alle kjenner seg igjen i. Derfor finner du en film som illustrerer GDPR i virkeligheten, fine bilder, refleksjoner etter hvert kapittel og en spennende kunnskapstest.

Innhold produsert av fagfolk

Vi tilbyr et grunnkurs i personvern samt muligheten for å spesialtilpasse etter deres behov. Velg modulene slik som bakgrunnen for GDPR, begrep, konsekvenser ved sikkerhetsbrudd, personvernprinsippene og individets rettigheter.

Enkel systemintegrasjon

Brukere får automatisk adgang til vår E-Learning portal. Ingen nedlastning kreves! Skulle dere allerede ha et internt læringssystem i bruk (LMS), kan våre kurs importeres i SCORM-fil og de fleste andre format.

Følg opplæringsprosessen

Fra administrasjonspanelet kan du holde oversikt over bedriftens kursaktiviteter. Hold deg oppdatert med statistikk og inviter deltakere eller del ut diplomer.

Privacy Evaluation

Vær klar til inspeksjon

Fra 12900 kr/ År

LES MER

Analyser etterlevelsen av GDPR

EGENSKAPER:
Tildel ansvar til rett personer

Du kan enkelt styre brukertilganger til verktøyet ved å registrere kontakter og tildele rettigheter. Skill mellom ansvarlig for et helt prosjekt eller en ansvarlig for et enkelt kapittel i prosjektet, og la prosjekteieren få hjelp til å gjennomføre evalueringen.

Repeter evaluering og mål fremdriften

Det første steget innebærer at administrator oppretter prosjekter hvor et antall kapitler må besvares for å kartlegge statusent. Hvordan ligger vi egentlig ann? Prosjektene danner grunnlaget for evalueringen av forskjellige enheter i virksomheten og resulterer i en gap-analyse. Du kan tildele kapitler til ansatte med kompetanse på spesifikke områder.

Visualisering av compliance

På førstesiden vises et dashboard som fremstiller alle aktive prosjekter og deres poengscore. En grafisk rapport kan tas frem i PDF og viser stausen for hvert enkelt prosjekt. Hvert kapittel får en egen poengsum. Automatiske varsler opprettes for de kapitlene hvor du ikke oppfyller kravene. Dette er for å gi deg et tydelig overblikk og mulighet til å raskt ta tak i problemer.

Vi hjelper deg videre

Verktøyet vil flagge de områder som ikke etterlever reglene og anbefale tiltak som kan hjelpe dere med å oppfylle kravene i GDPR. Tiltakene referer til artikler i regelverket.

Deleger oppgaver

Det kan oppleves som overveldende å fullføre oppgavene som ligger fremfor deg. Vi har laget et sakshåndteringssystem hvor du kan delegere tiltak basert på evalueringen dere utfører. Samarbeid og tildel saker til kolleger med rett kompetanse. Kommentarfunksjoner og opplastingsmuligheter tilrettelegger for dialog og dokumentasjon underveis. Saker markeres som lukket når de er fullført og du kan oppdatere status til “compliant”!

 

Følg med på arbeidsprosessen

Produktet støtter flere brukere og prosjekter som igjen genererer mye data. I nyhetsfeeden på dashboardet holder du oversikt over hvem som har gjort hva den siste tiden.

Privacy Records

Etterlev kravet om protokollføring

Fra 14900 kr/ År

LES MER

Effektiv kartlegging av behandlinger

EGENSKAPER:
Alle behandlinger i en oversikt

I tabelloversikten holder du orden på alle behandlingene dere har registert. Du kan sortere behandlinger av personopplysninger med avanserte filtreringsalternativer og raskt søke frem innhold. Oversikten gir et overblikk over hele den digitale protokollen dere har skapt. Hold styr på oppdateringer og status for en registrering.

Opprett rapporter med et klikk

Tilsynet kan kreve innsyn i din protokoll. Derfor har vi tatt frem en fleksibel rapportfunksjon som gjør at behandlingene kan eksporteres til både Excel og PDF med diagrammer.

Kontroller brukere og tilganger

Opprett forskjellige tilganger til produktet. Skill mellom administrator med rapporteringsmulighet eller kontakter med begrenset tilgang til plattformen. Knytt kontakter til ulike behandlinger og oppgaver, eksempelvis en DPO eller ansvarlig for behandlingen.

Ikke la det gå i glemmeboken

Verktøyet har et innebygget system for oppgaver og påminnelser. Knytt en oppgave til funksjoner i Privacy Records slik som kontakter, behandlinger, dokumenter eller noe annet som vil gjøre det enkelt for deg og virksomheten. Sett for eksempel en gjentakende påminnelse om sletting eller en bestemt dato for oppdatering av databehandleravtale.

Sett status for hver enkelt behandling

Sett status for å holde oversikt over hvilke registreringer som er under arbeid eller er ferdigstilte. Kommuniser effektivt med kolleger ved å be om utfyllende informasjon eller oppfølging av registreringer. 

Knytt dokumentasjon til hver behandling

Nå kan du laste opp nødvendig dokumentasjon eller linke til lokale databaser for å peke på viktige rutiner og avtale, informasjonstekster eller begrunnelser som er avgjørende for en enkelt elelr flere behandlinger.

Kartlegg alle behandlingsaktiviteter på ett sted

Har du påbegynt en protokoll i Excel? Last opp dine data direkte i produktet ved å benytte et tilpasset skjema.

Samle alt i en oversikt og hold din protokoll oppdatert i verktøyet.

Privacy DPIA

Utfør konsekvensbedømmelser riktig

Fra 13900 kr/ År

LES MER

Ditt DPIA dashboard

EGENSKAPER:
Finn ut når en full DPIA er pålagt

Første steg er å analysere om behandlingen vil utgjøre stor risiko for registrerte ved å for eksempel omhandle sensitive opplysinger, profilering eller overvåkning. I såfall kan vi hjelpe deg med å vurdere risikoen.

Hva er risikoen?

Fullfør en full DPIA eller konsekvensbedømming ved hjelp av vårt verktøy. Identifiser risiko og deleger ansvar for å minimere disse. Statusoppdateringer will hjelpe dere med å holde oversikten over problemstillinger for en behandling og ta tak i disse.

Samle alle analyser på ett sted

Hold oversikten over alle utførte forhåndsvurderinger og konsekvensbedømminger. Du kan enkelt opprette rapporter og vise for tilsyn eller ledelse.

Kommuniser raskt og enkelt

Er det noe du ikke forstår? Usikker på om saken er tatt hånd om allerede? Send en melding direkte i verktøyet.

Hent behandlinger fra Records

Har du startet i Excel eller registrert alle behandlinger i Privacy Records? Ikke fortvil. Du kan linke behandlinger i Privacy Records til Privacy DPIA og spare masse tid på risikoanalysen dersom du har gjort en grundig jobb på forhånd.

Produkt Demo

Personvern på en enkel måte

GRATIS

Book Demo

Fjern stresset med GDPR

Ser du etter et digitalt verktøy som kan effektivisere samarbeid og hjelpe deg med å etterleve ny personopplysningslov på en smidig måte? Vi har nettbaserte verktøy som håndbøker, analyser, kurs, protokoller og konsekvensbedømminger utviklet nettopp for dette formålet. Vi viser deg gjerne hvordan!