Tjenester - Draftit Privacy

Draftit Privacy tjenester
- hjelp gjennom hele prosessen

Vi hjelper deg med hele GDPR prosjektet fra start til mål. Våre konsulenter har lang erfaring med å veilede både kommuner og bedrifter.

tjenester-icon-1

Privacy Konsulent

Draftit Privacy erfarne personvernkonsulenter støtter deg på veien til samsvar med personvernloven. Vi har bred erfaring fra små og store prosjekter.

tjenester-icon-2

Privacy Workshop

Start med en Digital gap analyse.
Tiltak og veien videre. 1 dags workshop med Draftit Privacy konsulent.

tjenester-icon-3

Privacy Kartlegging

Gjennomføre analyse og kartlegging i samarbeid med virksomheten. Hva innhenter bedriften av personopplysninger og til hvilket formå, hvor er de lagret.

tjenester-icon-4

Privacy Onboarding

Tilpasning innhold Onboarding og oppstart av nye kunder ved implementasjon av Draftit Privacy systemer. Velg mellom halv eller heldag. Hos kunde eller kombiner Onsite/Offsite.

tjenester-icon-5

Privacy Revisjon

Enten virksomheten er kommet langt i arbeidet med personvern eller påbegynner en oppstartsfase i arbeidet med GDPR, er det smart å få en status for hvor virksomheten er i prosessen. Gap analyse og hva som gjenstår, anbefalinger og videre prosess.