Vi hjelper med hele GDPR prosjektet fra start til mål Skip to content

Draftit Privacy tjenester
- hjelp gjennom hele prosessen

Vi hjelper deg med hele GDPR prosjektet fra start til mål. Våre konsulenter har lang erfaring med å veilede både kommuner og bedrifter.

Kunde utfordring

Regelverket i GDPR gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Det stilles derfor strenge krav til lagring og behandling av personlige data. Interne rutiner og dokumentasjon av dette er noe av det viktigste du gjør. La våre konsulenter hjelpe deg med ditt GDPR-arbeid.

kunde utfordring
drafit losning

Draftit løsning

Vi hjelper våre kunder med å utarbeide rutiner, dokumentere prosesser og ta i bruk de riktige verktøyene for å implementere gode rutiner for GDPR og Personvern.

EUs personvernforordningen handler i bunn og grunn om at virksomheter må beskytte persondata.

Privacy 12 mnd. service agreement

Hjelp gjennom hele prosessen, med regelmessig oppfølgning gjennom 12 mnd. Intervall 1, 3, 6 og 12 mnd.

Privacy

Har du kontroll på din bedrifts personvernsplikter?

Den nye personopplysningsloven, som innlemmet GDPR, krever at din virksomhet har god nok oversikt over behandling av personopplysninger og at dere kan påvise etterlevelse av lovkravene.

share-icon

HVA GIR service avtalen DEG?

 • Systemoppsett - skjema- og administrasjonsoppsett
 • 2 dager - Brukeropplæring av løsning
 • 1 dag - hjelp til kartleggingsprosess og
  strukturering
 • 1 dag - Privacy helsesjekk med rapport og videre anbefalinger
hand

SLIK FUNGERER DET

Vi hjelper virksomheten med implementering og arbeidet med personvern i en periode på 12. mnd. Arbeidet utføres i 4 trinn:

 • Systemoppsett - skjema- og administrasjonsoppsett

Onboarding

 • Klargjøring og oppsett av løsningen.
  Opplæring i funksjonalitet og bruk av
  systemet, vi sørger for at de involverte lærer systemene og tar de i bruk på en riktig måte, arbeidet fordeles over 2 dager.

Hjelp til kartlegging og strukturering

 • Bistand med kartlegging (protokoll) i
  samarbeid med virksomheten.

Privacy helsesjekk

 • Vi utfører en analyse av nåsituasjonen - ved hjelp av velprøvd metodikk analyserer og vurderer vi hvor godt virksomheten lever opp til de juridiske kravene, hvilke områder som fungerer og hvilke som trenger mer arbeid. Vi gir en skriftlig anbefaling, inkludert forslag til tiltak for videre arbeid.
tools-icon

PRISER

 • Vi leverer sluttrapport ved avtalens utløp og gjennomfører samtaler med virksomhetens nøkkelpersoner

Bestill en demo for prisinformasjon!

Book demo

1Fyll ut kontaktinformasjonen din
2Velg dato og klokkeslett
  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Privacy Helsesjekk

Workshop og analyse hos kunde. Status i forhold til GDPR og rapport med anbefalinger.

icon

Har du kontroll på din bedrifts personvernsplikter?

Den nye personopplysningsloven, som innlemmet GDPR, krever at din virksomhet har god nok oversikt over behandling av personopplysninger og at dere kan påvise etterlevelse av lovkravene.

share-icon

HVA GIR service avtalen DEG?

 • Oversikt over ditt overordnede
  etterlevelsesnivå.
 • Identifikasjon av de største risikoene som må prioriteres.
 • Identifikasjon av andre overordnede mangler.
 • Anbefaling av de tiltakene som må iverksettes for å øke samsvar.
hand

SLIK FUNGERER DET

Vi gjennomfører en workshop på ca. 2 timer sammen med kunde - for å hente informasjon og utarbeide en anbefaling. Arbeidet utføres i 4 trinn:

 • Vi belyser fordelene med et godt og
  strukturert personvernarbeid for din organisasjon og definerer hva et ansvarlig personvernarbeid innebærer.
 • Basert på dette går vi over til å formulere et målbilde for organisasjonen din, for eksempel hvilke rutiner du må ha på plass dersom virksomheten opplever et brudd på personopplysningssikkerheten.
 • Vi utfører en analyse av nåsituasjonen - ved hjelp av velprøvd metodikk analyserer og vurderer vi hvor godt du lever opp til de juridiske kravene, hvilke områder som
  fungerer og hvilke som trenger mer arbeid.
 • Til slutt presenterer vi en skriftlig anbefaling, inkludert forslag til tiltak med anbefalinger til videre arbeid.
tools-icon

PRISER

 • Vi leverer din rapport innen en arbeidsuke etter gjennomførte samtaler med dine
  nøkkelpersoner.

Bestill en demo for prisinformasjon!

Book demo

1Fyll ut kontaktinformasjonen din
2Velg dato og klokkeslett
  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Privacy Kartlegging

Bistand med kartlegging (protokoll) i samarbeid med virksomheten.

PrivacyKartlegging

Har du full kontroll på din bedrifts personvernsplikter?

Den nye personopplysningsloven, som innlemmet GDPR, krever at din virksomhet har godt nok oversikt over behandling av personopplysninger og at dere kan påvise etterlevelse av lovkravene.

share-icon

HVA GIR service avtalen DEG?

 • Et av de viktigste stegene for å få kontroll over hvilke personopplysninger som behandles er å gjøre en strukturert kartlegging.
 • Vi går vi igjennom og ser på hva bedriften innhenter av personopplysninger og til hvilket formål, hvor dataene lagres og hva som eventuelt mangler for å være i samsvar med personvernforordningen.
hand

SLIK FUNGERER DET

I samarbeid med kunde analyserer vi og ser på:

 • Kategorisering og kartlegging av dagens
  personopplysninger.
 • Hvilken data trenger vi å ha registrert/mangler.

Vi jobber sammen i Draftit protokoll for å skape en komplett oversikt.

Vi tar oss av import av påbegynt protokoll i Excel og legger data inn i Draftit protokollen.

Har kunde bestilt tilgang til Draftit
Protokollbibliotek bistår vi med å laste disse inn i verktøyet.

tools-icon

PRISER

 • Vi leverer din rapport innen en arbeidsuke etter gjennomførte samtaler med dine
  nøkkelpersoner.

Bestill en demo for prisinformasjon!

Book demo

1Fyll ut kontaktinformasjonen din
2Velg dato og klokkeslett
  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Privacy Onboarding

Tilpasning av innhold. Onboarding og oppstartspakker.

Onboarding og oppstart/opplæring av nye kunder ved implementasjon av Draftit Privacy system.

Velg mellom halv- eller heldag. Hos kunde eller kombiner Onsite/Offsite.

Pris:

Bestill en demo for prisinformasjon!

Privacy Onboarding

Book demo

1Fyll ut kontaktinformasjonen din
2Velg dato og klokkeslett
  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Privacy Konsulent

Tilpasning av innhold. Onboarding og oppstartspakker.

 • Vi har bred erfaring fra små og store prosjekter
 • Enkelttimer (Opplæring, tilpasninger av system, kartlegging, generell rådgiving)

Pris:

Bestill en demo for prisinformasjon!

3 Gears

Book demo

1Fyll ut kontaktinformasjonen din
2Velg dato og klokkeslett
  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Privacy Outsourcing

 • Draftit Privacy tar hele ansvaret
 • Som kunde trenger du ikke å investere i egne løsninger
 • Draftit Privacy bruker verktøyene og gjør jobben for deg som kunde
 • Abonnement tjeneste
 • For virksomheter 1- 99 ansatte
 • Tjenesten inkluderer kom i ganghjelp, vedlikehold, overvåkning og forvaltning av virksomhetens GDPR-prosjekt basert på disse to nivåene:
Handshake
share-icon

Privacy Basis

Status analyse
Grunnleggende GDPR opplæring
Gjennomgang og forvaltning av kundens protokoll

 

Dekker ca.50% av fullverdig GDPR prosjekt

hand

Privacy Standard

Status analyse
Grunnleggende GDPR opplæring
Gjennomgang og forvaltning av kundens protokoll
Avtalemaler, og policymaler
Guider, sjekklister
Kunnskapsbank

Dekker ca.70% av fullverdig GDPR prosjekt

Book demo

1Fyll ut kontaktinformasjonen din
2Velg dato og klokkeslett
  Vil du få vårt populære nyhetsbrev fullpakket med guider, artikler, tilbud og eksklusive event-invitasjoner? Du kan alltid melde deg av igjen.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden